Ajuts per a la utilització d’àrids reciclats; ja podeu solicitar-los a EACAT

S’ha obert la convocatòria dels ajuts per a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció amb marcatge CE, en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

Ja disposeu del formulari i la tramesa per tramitar la vostra sol·licitud.

X