Ajuts a la gestió forestal sostenible; s’amplia el termini per presentar sol·licituds

baixa

Mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/17/2017, d’11 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l’any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública:  • s’ha ampliat el termini per presentar sol·licituds d’ajut fins al 10 de febrer de 2016 (inclós)

  • s’han modificat els imports màxims de subvenció per persona beneficiària.

X