Activat el Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars posa a disposició dels ajuntaments l’aplicació Sistema de gestió electrònica plus (SGE+), una aplicació que té la finalitat d’agilitar la gestió economicoadministrativa de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017. Podeu accedir al SGE+ des de l’apartat “Aplicacions” de l’EACAT.

L’accés a l’aplicació SGE+ es fa amb les credencials d’usuari amb rol de “secretari/ària” o de “responsable d’eleccions” (el gestor de l’EACAT de cada ajuntament n’ha d’assignar el rol per al SGE+). Els interventors o interventores també poden accedir-hi per fer la certificació de despeses un cop celebrades les eleccions.

Dades de contacte del servei SGE+:

X