Convocatòria dels plans de foment territorial de turisme

S’obre la convocatòria dels plans de foment territorial del turisme 2017.

Dades importants de la convocatòria són:

  • La dotació pressupostària de la convocatòria 2017 és de 3.000.000,00€, a repartir a raó d’1 milió cada any (2017, 2018 i 2019).
  • El pressupost mínim dels projectes d’inversió és de 350.000,00€.
  • La quantia de la subvenció atorgada serà com a màxim el 50% de l’import total, de l’actuació subvencionable i no podrà superar els 400.000,00€.
  • Els beneficiaris són ens locals.
  • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2017.
  • Les bases reguladores.

Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria a l’espai de Tràmits de del web de la Generalitat de Catalunya.

X