Trobareu a EACAT la sol·licitud de subvenció per al finançament dels SIADS emmarcada en el Contracte Programa de l’ICD

Dona-849821__180Ja podeu sol·licitar el finançament per al Desenvolupament dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADS), tal com estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (article 6.2). Aquesta sol·licitud es s’emmarca dins del Programa de l’Institut Català de les Dones del Contracte Programa.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “PRE – ICD – Contracte Programa”.

X