Podeu trametre les sol·licituds de subvenció per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques centrals comarcals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 20 de juny de 2016 (ambdós inclosos).

Consulteu tota la informació, les bases reguladores i els requisits al web del Departament de Cultura.

La normativa que regula aquesta línia de subvencions es troba al DOGC:

  1. Convocatòria:
    • RESOLUCIÓ CLT/1395/2016, de 27 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 26 de maig de 2016, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques centrals comarcals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya de les províncies de Lleida i Tarragona per a l’any 2016. (DOGC núm. 7135 de 06/06/2016).
  2. Bases específiques
    • RESOLUCIÓ CLT/1394/2016, de 27 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 26 de maig de 2016, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.(DOGC núm. 7135 de 06/06/2016)
  3. Bases generals
    • RESOLUCIÓ CLT/2894/2015, de 20 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.(DOGC núm. 7022 de 21/12/2015).
X