Iniciat el període per sol·licitar el retorn del cànon de residus municipals 2015

Tal i com preveu la “Guia d’Orientació als ens locals” s’inicia el període de tramitació del retorn del cànon de residus municipals per a l’exercici 2015. Aquesta tramitació s’ha de dur a terme des de la plataforma EACAT i el termini de presentació és fins el 08 d’abril de 2016.

Per iniciar el tràmit, els ens locals han d’accedir a la plataforma SDR, ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya. Per aquest motiu no cal que els gestors assignin permisos als usuaris dins l’EACAT.

X