Subvenció per a polítiques de dones, ja podeu consultar les quantitats proposades per al 2016

dones

Ja podeu consultar al web de l’Institut Català de les Dones la quantitat que es proposa per atorgar al vostre ens local per la convocatòria de subvencions de 2016 de polítiques de dones.

X