Pròrroga dels preus públics del SCD i camps obligatoris a les factures

Informar-vos que els preus públics del Servei de Certificació Digital per l’any 2017 seran els prorrogats de l’any anterior i els trobareu publicats aquí.

Per altra banda, requerim de la comunicació del número d’expedient associat a les comandes realitzades al Servei de Certificació Digital per l’any 2017 per tal de reflectir-ho a les factures perquè siguin acceptades. Caldrà que ens feu arribar aquesta informació per correu electrònic a l’adreça facturacio@aoc.cat o que l’indiqueu en el moment de realitzar la sol·licitud mitjançant l’EACAT.

 

X