Presentació de sol·licituds per la contractació FOJ 2015-2016

En data 20 d’agost de 2015, es va publicar l’Ordre de bases i convocatòria 2015 del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

Les entitats contractants ja poden presentar les seves sol·licituds per a l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral.

Més informació sobre els requisits de les entitats beneficiàries i accés a la guia d’entitats contractants i documentació a presentar, a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “SOC – FEM Ocupació per a Joves – Contractacions“.

 

X