Podeu sol·licitar les subvencions per a festivals de música

S’inicia la convocatòria de subvencions de festivals de música.

El període per presentar sol·licituds va des del 8 al 31 de març d’enguany.

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través de l’extranet de les adminstracions catalanes (EACAT).

Normativa aplicable

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria, publicada mitjançant Resolució CLT/2957/2015, de 14 de desembre, (DOGC núm 7025, de 24.12.2015), es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015).

b) Les bases específiques de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’ICEC, publicat mitjançant la Resolució CLT/2811/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 09.12.2015).

c) La normativa general de subvencions.

També, podeu consultar les bases de la convocatòria al web de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Els gestors trobareu aquest servei amb la denominació “ICEC – Subvencions a festivals de música”.

X