Podeu sol·licitar la subvenció per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a subvencions a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió

El període per presentar sol·licituds finalitza el 11/02/2016

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través de l’extranet de les adminstracions catalanes (EACAT)

Normativa aplicable

RESOLUCIÓ CLT/2955/2015, de 14 de desembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. (DOGC núm. 7025. Resolució publicat el 24/12/2015)

RESOLUCIÓ CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. (DOGC núm. 7014. Resolució publicat el 09/12/2015)

RESOLUCIÓ CLT/2954/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. (DOGC núm. 7025. Resolució publicat el 24/12/2015)

X