Opacitats a la transparència

CapturaRafael Jimenez Asensio, professor associat de dret públic de la UPF, destaca les mancances que afecten les actuals polítiques de transparència a les administracions públiques.

A l’article publicat a la Revista catalana de dret públicJiménez Asensio, considera que hi ha un excés de regulació i que es confon la publicació de les lleis amb la seva aplicació. La magnitud de les iniciatives desplegades per tal de garantir el dret d’accés a la informació contrasta de ple amb el nombre escàs de ciutadans que l’exerceixen. Preval la quantitat de la informació publicada per damunt de la seva rellevància, la immediatesa de la connectivitat per damunt de la maduració conceptual.

Les polítiques de transparència no tenen, en sí mateixes, la capacitat de transformar automàticament la cultura organitzava de les institucions, sinó que és necessària l’existència d’una societat políticament madura tant pel que fa a les administracions públiques com a la ciutadania. En cas contrari hi ha el perill de minvar el veritable potencial transformador de la transparència ben entesa.

Una opinió que, sens dubte, convida a la reflexió.

X