A partir del dimecres 17 de febrer de 2016 són disponibles noves funcionalitats a l’e-TAULER que permeten:
1. Remarcar anuncis que, per la seva especial rellevància, es volen fer més visibles al tauler electrònic de tal manera que no quedin amagats per publicacions posteriors i menys importants:

Captura

2. Previsualitzar el contingut d’un anunci o edicte sense necessitat de descarregar-lo i obrir-lo amb un visor de documents PDF:

Captura_2

 

3. Missatgeria interna adreçada als usuaris de l’e-TAULER a fi de posar-los a corrent de possibles contingències i/o incidències que poden afectar el bon funcionament del servei, com ara per exemple la caducitat i renovació del segell d’òrgan amb el qual se signen publicacions i diligències:

Captura_3

 

 

X