Millores del servei eNOTUM

Com sempre, millorant i actualitzant l’eNOTUM.

Tenim previst tenir per als propers mesos, millores en les pantalles d’EACAT per a la gestió de les notificacions, en particular: millores en la gestió de destinataris, llistats, creació de notificacions i comunicacions. També farem canvis en la tecnologia que estem utilitzant i en els servidors on estarà allotjat aquest servei.

També es vol millorar la informació que dóna el servei d’eNOTUM, en les evidències del procés de les comunicacions.

X