e.FACT accepta les factures que no inclouen ES davant dels NIF

A partir d’ara, e.FACT accepta les factures que no inclouen ES davant dels NIF d’ emissor i receptor. Fins ara les factures que s’enviaven a e.FACT a través de FACE, havíen d’incloure el NIF precedit del codi del país (ES). En cas contrari, les factures es rebutjaven automàticament per e.FACT i FACE informava al proveïdor indicant com a motiu de rebuig NIF destino factura no reconocido.

En el cas que les factures es rebutgin per altres motius podeu visitar el portal de suport e.FACT.

X