La transparència i la confiança en el govern: evidències d’un experiment online

figura_estudi

Figura 1. Model de la recerca

Governs d’arreu del món cerquen millorar la transparència proporcionant informació sobre la seva actuació i sobre les activitats del govern a les webs públiques. Els optimistes de la transparència sostenen que mostrar als ciutadans els resultats de les polítiques del govern mitjançant uns indicadors i uns objectius clars d’acompliment contribueix a incrementar la confiança en el govern. Però realment, la transparència és la clau per confiar en un govern?

S’han realitzat alguns estudis empírics sobre els efectes de la transparència però amb resultats dispars: mentre que, en alguns casos, s’han observat efectes positius, en d’altres s’han demostrat els efectes adversos de la transparència sobre la confiança. Un defecte d’aquests estudis és que l’efecte de la transparència sobre la confiança en el govern s’ha tractat en termes generals i es pot argumentar que aquest enfocament anivella totes les diferències entre la població. Els estudis esmentats no distingeixen entre grups diferents de ciutadans i, en conseqüència, no es poden identificar els efectes que depenen d’actituds prèvies i de la consciència política dels ciutadans.

Per intentar comprendre millor la relació entre la transparència i la confiança, Stephan Grimmelikhuijsen i Albert Meijer han elaborat un estudi sobre els efectes moderadors que tenen determinades característiques dels ciutadans en la relació entre la transparència i la fiabilitat percebuda del govern.

Podeu consultar un article amb les principals característiques i conclusions d’aquest estudi en el següent enllaç: Estudi Transparència

Els resultats presentats en aquest article es van publicar a: Grimmelikhuijsen, S.G.; Meijer, A.J. (2014). ‘The Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment’, Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1): 137-157.

X