Ja podeu sol·licitar les subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals del catàleg Programa.cat., per a l’any 2016

S’obre la convocatòria de les subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals del catàleg Programa.cat, publicada mitjançant la RESOLUCIÓ CLT/308/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’1 de febrer de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de febrer al 30 d’octubre de 2016.

Podeu trobar més informació, i les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Els gestors d’ECAT trobareu aquest tràmit amb la denominació “Sol·licituds Programa.cat (del 16 de febrer al 30 d’octubre de 2016)” dins del servei “CLT – Trameses OSIC“.

X