Disponible el nou model d’Ordenança tipus de Transparència i administració electrònica

29918345421_1ec22a6732_zEl Consorci Localret ha publicat a la seva pàgina web el nou model d’Ordenança tipus de Transparència d’administració electrònica, adaptat als requisits de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Alhora, podeu descarregar-vos-hi totes les presentacions, materials i fotografies de jornada del passat 28 de setembre en què es van abordar els reptes que, tant organitzativa com jurídicament, suposen aquestes novetats normatives.

X