El guardó Memorial Cassià Just és obert per a la presentació de candidatures a través d’EACAT

El proppassat 2 de setembre es va iniciar el període de presentació de candidatures per al guardó Memorial Cassià Just. El termini per a la presentació de candidatures és de trenta dies naturals.

L’objecte del guardó és reconèixer el treball de persones, entitats, institucions, ens locals catalans, mitjans de comunicació i professionals dels mitjans de comunicació a favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa i de pensament i de foment del diàleg i la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la pluralitat religiosa present a Catalunya.

Pot presentar candidatura qualsevol persona, grups de persones, entitat, institució, ens local català o mitjà de comunicació.

El guardó consisteix en una obra d’art original d’una autora o autor reconegut.

X