Els informes sobre plans especials urbanístics ja es poden sol·licitar per EACAT

informe-303891_960_720EACAT disposa d’un nou tràmit per sol·licitar l’informe, a la comissió territorial d’urbanisme que escaigui, sobre els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics aprovats inicialment, d’acord amb l’article 87 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

X