Les “Convocatòries de personal” és el més consultat pels ciutadans als portals de transparència

transparenciaLa informació sobre Convocatòries de personal que es publica als portals de transparència dels ens locals que fan servir el servei Seu-e 2.0 i Transparència de l’AOC encapçala el rànquing de les de informacions més visitades en els darrers mesos.

El Tauler d’edictes i anuncis ocupa la segona posició i, en tercer lloc, es consulta el tràmit Instància genèrica. També hi ha interès en consultar les factures electròniques, les licitacions en tràmit, el pressupost o les actes de ple.

Per a més informació, consulteu el llistat de seccions més visitades.

X