Es posa en funcionament el nou tràmit relatiu a la prestació del servei de sanejament en alta

L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat en funcionament el nou tràmit relatiu a la prestació del servei de sanejament en alta, adreçat als ens locals i altres administracions supramuncipals que gestionen aquest servei.

X