Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (PGJC), 2015

Ocupació juvenilEl Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb ocupació de qualitat.

L’objectiu d’aquest programa és garantir que el jovent que no treballa, ni estudia, ni segueix una formació, rebi una oferta d’ocupació de qualitat, una educació contínua, una formació com a aprenent o un període de pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

Per poder complir amb aquest objectiu es considera necessari disposar d’una xarxa territorial, la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya que, propera als joves, pugui impulsar, durant tot el període, el desenvolupament del Programa, especialment el que consisteix en informar i acompanyar en el seu accés al mateix a les persones joves.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball, d’un any de durada a jornada completa, del personal tècnic que forma part de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil segons consta a la distribució territorial que figura a l’Annex 2 de l’Ordre per la realització de les funcions següents:

  • Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
  • Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d’ocupació o en els programes específics que s’articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
  • Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’import màxim destinat és de 2.432.000,00 euros.

Les actuacions podran ser elegibles a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “SOC – Xarxa d’impulsors del PGJC (XIMP 2015)

 

X