Trobareu a EACAT la sol·licitud de subvencions de la Direcció General de Joventut

S’obre la convocatòria pública de concessió de subvencions per als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que elaborin els ens locals de Catalunya en el marc del PNJCat, per a les línees que s’indiquen a continuació:

  • Subvencions als ens locals amb Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçades a joves.
  • Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants i sense Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçats a persones joves.

Cal presentar el formulari de sol·licitud que es troba disponible a EACAT.

El termini de presentació de sol·licitud d’aquestes subvencions finalitza el 30 d’abril de 2015.

Podeu trobar més informació al web del Departament de Benestar Social i Família

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “BSF – Subv. Joventut“.

X