Teniu disponible a EACAT la sol·licitud de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica

S’ha obert la convocatòria de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (mitjançant la Resolució EMO/1986/2015).

Les diferents línies de subvenció són:

• Estacions publiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (EdRR).
• Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics (AME).
• Implantació de la norma ISO-20.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica (ISO).
• Impuls a les auditories energètiques en les PIMES des sector alimentari i químic (AEPIME).

La primera línia (EdRR) es regula mitjançant concurrència pública competitiva i el termini per a la presentació de sol•licituds és fins el 4 de desembre d’enguany; i les tres darreres (AME, ISO i AEPIME) ho fan mitjançant concurrència pública no competitiva i el termini per a la presentació de sol•licituds és fins al 20 de novembre d’enguany.

Els ens beneficiaris d’aquestes subvencions són: les empreses privades, les corporacions locals, altres institucions sense finalitat de lucre, altres ens corporatius, altres ens dependents de corporacions locals, els consorcis adscrits a corporacions locals, les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya i les famílies.

Els gestor d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominacióPla de l’Energia Canvi Climàtic de Catalunya”.

X