Subvencions del Departament de Cultura (OSIC) per a ens locals

Presentació de la línia de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural.

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 22 de juny de 2015 (ambdós inclosos).

Consulteu tota la informació, les bases reguladores i els requisits al web del Departament de Cultura.

Convocatòria

RESOLUCIÓ CLT/1113/2015, de 4 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de 30 d’abril de 2015 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural durant els anys 2015 i 2016.

Bases generals

RESOLUCIÓ CLT/2777/2014, de 28 de novembre , per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a al Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.

Bases específiques

RESOLUCIÓ CLT/613/2015, de 27 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.

 

X