La sol·licitud d’autorització d’ocupació en domini públic maritimoterrestre inclou millores que faciliten la seva tramitació

A partir d’ara, tots els tràmits del servei “Autorització d’ocupació en domini públic marítimoterrestre (DPMT)” s’han adaptat al nou portal, que permet respondre amb el tràmit corresponent directament des de les peticions o els requeriments.

X