S’ha activat l’aplicació Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) per gestionar les eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Amb la finalitat d’agilitzar la gestió economicoadministrativa de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars posa a disposició dels ajuntaments l’aplicació Sistema de gestió electrònica plus (SGE+), que hi ha a la plataforma EACAT, dins de l’apartat “Aplicacions”.

L’accés a l’aplicació SGE+ es fa amb les credencials d’usuari amb rol de “secretari/ària” o de “responsable d’eleccions” (el gestor de l’EACAT de cada ajuntament n’ha d’assignar el rol per al SGE+).

Els interventors o interventores també poden accedir-hi per fer la certificació de despeses un cop celebrades les eleccions.

El formulari “Dades de l’Ajuntament i del secretari/ària” ja està disponible i ja es pot emplenar.
L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars comunicarà als ajuntaments la data d’accés als formularis que s’obrin amb posterioritat.

Les dades de contacte del servei SGE+ són:
– Telèfon: 93 551 59 90
– Correu electrònic: sgeplus-ajuntaments.governacio@gencat.cat

 

X