Reflexió sobre la Llei catalana de transparència i comparativa amb llei estatal.

water_01El passat 31 de desembre va publicar-se la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, que entrarà en vigor 6 mesos després de la seva aprovació. Aquesta normativa apareix un any després que la normativa estatal, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La finalitat perseguida per la normativa catalana és establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i altres subjectes obligats per la Llei, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia de la rendició de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

En el següent article, Irene Araguàs Galcerà, PDI de la Universitat de Barcelona i vocal de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental, ha escrit el següent article, que us recomanem de llegir on es reflexiona sobre la llei catalana i la compara amb l’estatal: Article Llei transparència catalana

X