Publicades les Bases de l’Esquema Judicial d’Interoperabilitat i Seguretat

Aquest document està previst en el marc del “Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales” del Ministeri de Justícia, i es publica d’acord amb la previsió feta en la DDAA 3a de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia.

Ha estat elaborat pel CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica)  per a garantir la interoperabilitat entre els sistemes al serveis de l’Administració de Justícia, en condicions d’eficàcia, eficiència, racionalitat econòmica i qualitat. Així, es vol aconseguir la interoperabilitat entre els òrgans judicials amb diferents sistemes de gestió processal segons la comunitat autònoma o territori, i també la interoperabilitat externa amb d’altres administracions, com les Forces i Cossos de Seguretat.

Per saber més sobre aquestes bases, us adjuntem l’article publicat al Blog “Club de Innovación“.

X