Podeu sol·licitar a EACAT els ajuts per a la protecció dels animals

kittens-555822_1280S’ha publicat l’ordre amb les bases reguladores i la convocatòria de 2015 dels ajuts per a fomentar la protecció dels animals.

El 8 de juny de 2015 s’ha publicat al DOGC l’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2015.

Enguany, es convoquen els ajuts conjuntament per a ens locals i per entitats de protecció i defensa dels animals en una única línia d’ajut, per un import màxim de 440.000 euros per a les actuacions següents:

  • Identificació i esterilització d’animals de refugi,
  • Esterilitzacions en colònies de gats de carrer,
  • Creació i adaptació de pàgines web i identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització.

Les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat en el període comprès entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2014. I, el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “DAAM – Ajuts protecció animals” i en el Catàleg de tràmits com “Ajuts protecció animals“.

X