Oberta la convocatòria del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria

EmprenedorEl 30 de desembre es va publicar al DOGC l’ordre que regula les subvencions del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria, emmarcat al Programa Catalunya Emprèn.

La línia A cobreix accions integrals de suport a les persones emprenedores, perquè puguin crear o consolidar la seva empresa i créixer.

La poden portar a terme els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 19 de gener i els ens locals han de fer la sol·licitud per EACAT, a través del servei “EMO – PIFE – Foment de l’Emprenedoria“. El formulari de sol·licitud i la resta de documentació a aportar ja està disponible.

X