El servei “Tramesa d’informació pressupostària al Departament GRI” disposa de nous tràmits

S’han habilitat dos nous tràmits dins del servei Tramesa d’informació pressupostària al Departament de Governació i Relacions Institucionals:

X