Llei catalana de la transparència: documentació relacionada

El passat 29 de desembre va aprovar-se la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en estreta col·laboració amb l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, i d’acord amb el Programa de polítiques de transparència del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha dut a terme diferents accions amb la finalitat de donar a conèixer la normativa sobre transparència, bon govern i accés a la informació i com aquesta ha afectat tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com la resta de les administracions catalanes.

Us recomanem el següent recull de diferents materials que ha generat a l’Escola sobre aquesta matèria: Documentació sobre Llei de la Transparència 

X