L’eina DATAOBSAE facilitarà el seguiment de la interoperabilitat

Indicadors DATAOBSAE Abril 2015

Indicadors DATAOBSAE Abril 2015

L’eina d’indicadors del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, DATAOBSAE, facilita l’accés a un conjunt d’indicadors que permeten analitzar la implantació i ús de l’Administració Electrònica i de les TIC a les administracions públiques.

A les seccions ja existents, s’ha afegit recentment una nova secció dedicada a la ‘Interoperabilitat‘ per proporcionar regularment dades d’un conjunt d’indicadors quantitatius, obtinguts de forma automatitzada, que faciliti un seguiment continu, sostenible, objectiu, eficaç i eficient, alineat amb els objectius de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i amb l’ús dels serveis i infraestructures comuns.

La relació inicial d’indicadors proporciona dades relatives als capítols d’interoperabilitat organitzativa, infraestructures i serveis comuns, comunicacions de les administracions públiques, reutilització i transferència de tecnologia i signatura electrònica i certificats.

Podeu veure els indicadors del mes d’abril de 2015 accedint a l’enllaç següent: DATAOBSAE Interoperabilitat – Indicadors Abril 2015 

(Estan disponibles els informes des de maig de 2013)

 

X