EACAT nou canal per sol·licitar la declaració d’urgent ocupació dels béns afectats per una expropiació

Des del 24 de març, podeu sol·licitar la declaració d’urgent ocupació de béns i drets afectats per un procediment expropiatori, prevista a l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Els gestor d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “GRI-Declaració urgent ocupació expropiatòria “.

 

 

 

X