Ja podeu justificar les subvencions de Joventut a ens locals, per al 2015

Ja està actiu el tràmit per aportar la documentació justificativa de l’any 2015, corresponent a la convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut, que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut (Resolució BSF/724/2015, de 8 d’abril).

Heu de descarregar-vos el pdf del formulari de justificació que es troba disponible a la plataforma EACAT, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i enviar-lo mitjançant la tramesa de la justificació. Junt amb el formulari, s’hi ha d’incloure una memòria valorativa del projecte o projectes subvencionats.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 15 de novembre de 2015. Atès que cau en diumenge i és un dia inhàbil, s’entén prorrogat fins al dia hàbil següent, dilluns 16 de novembre de 2015.

Els gestors trobareu aquest servei amb el nom “BSF – DGJ – Subv. Joventut“.

X