Ja podeu justificar les despeses de la subvenció d’ÀRIDS 2014

Ja teniu a la vostra disposició el formulari i la tramesa per a tramitar la vostra justificació de despeses per a la Convocatòria d’ajuts 2014 d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat del residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (Resolució TES/2677/2014).

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ARC – Subvencions.

X