Les comunicacions amb el Centre de Mediació de Dret Privat es poden fer mitjançant EACAT

El Departament de Justícia ha incorporat al seu catàleg de tràmits les Comunicacions de Mediació, un canal de comunicació entre els ens locals i el Centre de Mediació de Dret Privat.

Les Comunicacions de Mediació fa possible trametre electrònicament la documentació relativa a mediacions de dret privat (derives judicials, sol·licituds, convenis, pagaments, etc.).

Amb l’obertura d’aquest tràmit es pretén millorar la comunicació entre el Centre de Mediació i ajuntaments i consells comarcals.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “JUS – Comunicacions de mediació“.

X