Ha finalitzat el Pla d’Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), període 2011-2014

startup-594126_1280El Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) ha reduït i simplificat la majoria de tràmits i ha impulsat un canvi de model en les relacions de les Administracions amb les empreses amb l’objectiu de simplificar-les i reduir les càrregues administratives per a les empreses. 

El Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE), que es va iniciar el darrer trimestre del 2011 i va acabar el desembre del 2014, ha impulsat un canvi de model en les relacions de les Administracions amb les empreses amb l’objectiu de simplificar-les, reduir les càrregues administratives, i acostar-se al concepte de Bussiness Friendly.

Per assolir aquest objectiu la Generalitat ha revisat tots els tràmits obligatoris que les empreses han de fer amb les administracions per a la seva legalització i al llarg del seu cicle de vida. Alhora, s’ha vetllat perquè totes les accions que han de fer els empresaris, els professionals i els intermediaris, es puguin fer des d’un únic punt. Aquest punt és la FUE.

Podeu trobar més informació sobre el Balanç del Pla a http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/detall/Finalitza-el-Pla-d-Implantacio-de-la-Finestreta-Unica-Empresarial-FUE-2011-2014

Des del Consorci AOC s’ha participat activament al pla FUE amb el Servei de Tramitació d’activitats Empresarials al món Local (FUE Local), oferint als ajuntaments unes ordenances tipus de referència, unes taules tècniques interpretatives,18 formularis electrònics, així com la connexió amb el Canal Empresa.

És important destacar que el conjunt dels treballs realitzats es basen en el model d’ordenances tipus redactades per la Direcció de Serveis Jurídics de Secretaria General de la Diputació de Barcelona, que ha facilitat el marc jurídic necessari per a identificar els tràmits, homogeneitzar les cartes de servei i definir els formularis de tramitació.

Actualment són 17 els ajuntaments catalans que ja disposen del servei de tramitació d’activitats empresarials al món local (FUE Local).

Per avançar en el servei, des de l’AOC es compta amb la col.laboració d’un grup de treball interadministratiu format per tècnics dels ajuntaments de Castellar del Vallès i Castellbisbal, i de la Diputació de Barcelona, i com a novetat, durant el proper mes d’abril es preveu ampliar l’oferta del servei en una nova modalitat –“FUE Local per a activitats comercials”-, pensada per a donar cobertura a la tramitació municipal de les activitats comercials de menor risc mitjançant tres tràmits, que estaran disponibles a l’e-TRAM. Concretament:

– Declaració Responsable 

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats

– Comunicació prèvia de cessament d’activitats

Aquests tràmits estaran adaptats a la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, no requeriran necessàriament d’aprovació de les ordenances tipus de referència, -tot i que hi seràn compatibles-, i asseguraran el compliment de la Directiva de Serveis del Mercat Interior.

X