Ens i usuaris destacats en l’ús de l’e-NOTUM

enotumL’e-NOTUM és el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, disponible de forma gratuïta per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses , amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Actualment hi ha 447 ens adherits al servei e-NOTUM, que podeu consultar al web del Consorci AOC.

Com a usuaris destacats, a continuació us facilitem una llista d’ens i persones de referència en l’ús de l’e-NOTUM, per aquells ens locals que tingueu dubtes en la implantació del servei:

(WS): Integració a e-NOTUM a través de web service

(PEa): Integracio a e-NOTUM a través de les pantalles d’EACAT

X