Eleccions municipals: actualització d’usuaris als serveis del Consorci AOC

Ara que s’han constituït els nous consistoris, és possible que la composició de la vostra corporació local hagi canviat. Si és així, us fem algunes recomanacions que haureu de tenir en compte per tal d’actualitzar les dades dels nous càrrecs en tot allò referent als serveis que el Consorci AOC us ofereix:

Gestió de rols a l’EACAT

El primer és identificar al vostre gestor d’usuaris de l’EACAT. Si no sabeu qui és, ens ho podeu consultar contactant amb nosaltres a través del Portal de suport de l’EACAT.

Si el gestor  era l’anterior alcalde o alcaldessa, caldrà seguir les instruccions que trobareu aquí per tal de fer el canvi. En el mateix sentit, tingueu també present que molts ajuntaments, tenen la gestió delegada en el seu Consell comarcal i, en aquest cas, us podreu adreçar a ells per resoldre els dubtes que tingueu.

Un cop tingueu identificada la figura del gestor d’usuaris, cal que aquest doni d’alta a l’EACAT al nou alcalde o alcaldessa, tot indicant el seu càrrec a les dades d’usuari, i elimini l’usuari de l’anterior titular de l’alcaldia.

EACAT_Escollir_carrec

A continuació s’hauran d’assignar els permisos que pugui necessitar (no és necessari saber ja quins permisos necessita, es pot fer posteriorment en qualsevol moment).

Certificats digitals T-CAT

També s’hauran de revocar els certificats digitals associats als càrrecs sortints (si en tenien) i sol·licitar-ne els nous. El responsable del servei de certificació digital del vostre ens us podrà ajudar en aquest procés però, si no sabeu qui és, ens ho podeu consultar contactant amb nosaltres a través del Portal de suport T-CAT.

 

Informació relacionada:

X