El Portal de Transparència de Catalunya publica els enllaços als formularis de sol·licitud d’accés a la informació pública dels ens locals

info_publica

Font: Portal de Transparència de Catalunya

El Portal de Transparència de Catalunya ha publicat els enllaços als formularis de sol·licitud d’accés a la informació pública dels ens locals, vinculat al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Actualment, 763 ajuntaments de Catalunya ja tenen disponible el formulari  Sol·licitud d’accés a la informació pública  del Consorci AOC, que es va activar automàticament el passat 9 de juliol a tots els ens usuaris d’ e-TRAM que disposaven del tràmit d’instància genèrica. Podeu consultar el  mapa d’ajuntaments que disposen del formulari d’accés a la informació pública

Els ens que no disposen del formulari i volen fer-ne ús poden fer la sol·licitud.

Addicionalment, aquells ens que, en compliment de la llei, vulguin disposar també del formulari “Queixes, suggeriments i propostes” d’ eTRAM, poden consultar aquesta FAQ.

X