El Parlament de Catalunya posa en marxa el seu Portal de la Transparència

portal-transparencia-parlamentEl Parlament de Catalunya ha estrenat el seu Portal de la Transparència, donant compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’aquesta manera, el portal  incorpora, d’acord amb els indicadors requerits per la llei,  les declaracions de béns dels diputats i les seves retribucions i salaris al detall, les subvencions que reben els grups parlamentaris, l’inventari de béns, vehicles i immobles del Parlament,o  les dades sobre contractació de serveis, obres o subministraments, entre d’altres. Durant el mes de juliol està previst que s’activi el registre de grups d’interès o lobbies i el formulari de sol·licitud d’informació a l’administració.

Coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de transparència, es van posar en marxa aquest nou Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya, així com el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa referència als ens locals, la Llei entra en vigor el proper gener de 2016, data per la qual,  el Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Diputacions i entitats municipalistes està treballant en una solució comuna de transparència per als ens locals, que es presentarà el proper mes de octubre i que us permetrà, si així ho desitgeu, comptar amb un espai de transparència propi del vostre ens.

 

X