El Govern crea el Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya

Reunió GovernEl Consell Executiu ha aprovat el Decret de creació del Registre de grups d’interès, un registre en el qual s’hauran d’inscriure les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions.

La creació d’aquest Registre, iniciativa pionera a tot l’Estat, s’emmarca en el desplegament reglamentari de la Llei 19/2014 de transparència, i entrarà en vigor el proper 1 d’octubre.

S’hi hauran d’inscriure les persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions

El Registre serà de caràcter públic, llevat de les dades de caràcter personal, i gratuït i accessible a través del Portal de la Transparència, com a únic canal habilitat de consulta, tramitació i gestió.

A més a més, aquesta nova eina de transparència inclourà informació sobre el control i la fiscalització realitzada a través de: actuacions de verificació, denúncies, alertes, sancions imposades. Per tot això, s’elaboraran informes anuals i estadístiques semestrals de l’activitat registral.

El Decret també preveu les regles ètiques de conducta que els grups d’interès hauran d’acceptar en fer efectiu el seu registre, com per exemple, l’obligació d’informar a aquells servidors públics amb els quals es relacionen que estan actuant com a grups d’interès i que estan inscrits al Registre; no posar els servidors públics en situacions que puguin generar conflictes d’interès, entre d’altres.

Amplieu la informació sobre la publicació del Decret

X