Conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la interconnexió entre plataformes de contractació pública

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ECO/1416/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, per a la interconnexió entre plataformes de contractació pública.

En aquest conveni s’estableix, entre d’altres aspectes, que mitjançant aquesta interconnexió es dóna compliment, per part de tots els òrgans de contractació que publiquen les convocatòries de les seves licitacions i els resultats de les mateixes al Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació de la previsió continguda en el segon paràgraf de la disposició addicional tercera de la Llei estatal 20/2013, de garantia de la unitat de mercat.

Podeu accedir a l’anunci del DOGC a continuació: RESOLUCIÓ ECO/1416/2015, de 18 de juny

X