Trobareu a l’EACAT la sol·licitud de provisió provisional de llocs reservats a FHN

A partir del 14 d’abril trobareu a l’EACAT el Servei de Sol·licitud de provisió provisional de llocs reservats a funcionaris d’habilitació nacional, mitjançant el qual podreu trametre la vostra sol·licitud de provisió provisional de llocs reservats a funcionaris d’habilitació nacional.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: “GRI – Sol. provisió provisional de lloc reservat“.

X