Tancament dels serveis antics de tramesa d’informació pressupostària al DGRI

Us recordem que el 31 de desembre de 2014 és la data límit per realitzar les trameses de pressupost fins a 2013 i liquidacions fins a 2012 al Departament de Governació i Relacions Institucionals, atès que els serveis antics de tramesa d’informació pressupostaria al DGRI deixaran de funcionar l’1 de gener de 2015.

Per aquest motiu, si teniu trameses pendents de realitzar al DGRI corresponents a pressupostos de 2013 o anteriors o liquidacions de pressupostos de 2012 o anteriors cal que les trameteu abans de finalitzar l’any 2014.

El servei a EACAT s’anomena “GRI – Tramesa inf. pressupostaria a GRI fins 2010“.

X