Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat d’una corporació local.Curs 2012-2013

El proper 5 de novembre de 2014, comença el període per presentar la justificació de la subvenció per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2012-2013, atorgada pel Departament d’Ensenyament.

Per a complimentar el tràmit, cal presentar els formularis de justificació que trobareu a la plataforma EACAT i que cal signar electrònicament. Juntament amb els formularis, s’ha d’incloure l’acceptació per part de la corporació de la subvenció atorgada.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 26 de novembre de 2014.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest tràmit dins del servei “ENS – Subv. escoles d’art”.

X